Utvikling

Vi er alle i utvikling eller bevegelse, enten vi ønsker å bidra aktivt eller passivt. Be on Track vil bidra til dette er en aktiv prosess, hvor en selv tar styringen og kontroll. Dagens samfunn er et endringssamfunn, hvor forutsetninger og markedet kan forandre seg raskt. Det er viktig å kunne foreta raske skifter eller være fleksible og åpne for endringer.

Hvem er morgendagens vinnere? Og vil du være med å påvirke og styre, dette er viktige valg som bør vurderes. Be on Track kan også bidra med strategivalg.

Organisasjoner

Be on Track, kan bistå organisasjoner på mange områder, som omstrukturering, opp- eller nedbemanning. Her kan vi bistå slik at disse prosessene blir gjennomført på en god og ryddig måte. Andre elementer i en organisasjon kan være det å ”dyrke” de talentene som er i organisasjonen, slik at de kan få en god og positiv utvikling. Det er viktig å ta vare på de som er i organisasjonen som man ønsker å beholde, slik at de kan bli og få en ønsket utvikling. Vi vet alle hva det koster med stadig nye ansettelser, og at det tar tid før en nyansatt fungerer optimalt. Dette er vurderinger som absolutt må være med i det totale regnestykket.

Utvikling av ledere er viktig i en hver situasjon, og det har i den siste tiden hvor viktig ledelse spesielt er i nedgangstider, eller når organisasjoner er utsatt for stort press. I slike situasjoner kan det være fornuftig å søke hjelp utenfor organisasjonen som kan gjennomføre og se dette med nye øyne.

Be on Track kan også gjennomføre teamprosesser, både på ledernivå og avdelingsnivå.

Det er viktig at endringsprosesser gjennomføres på en ryddig og ordentlig måte, slik at alle berørte parter kan møte hverandre uten konflikt.

Personlig

Dette med å være bevist, alt fra egen kompetanse til hva en trives med er ekstremt viktig. Noen ganger kanskje en bør stille seg selv noen spørsmål for å avklare dette. Denne prosessen er vanskelig for de fleste, og å få hjelp fra en coach.

Som en tilleggsverdi, kan det gjennomføres en Jungiansk Type Indikator (JTI), som kan virke noe klargjørende. Spørsmål som kan avklares kan være, er du på rett plass, ønsker du en utvikling endring. Noen ganger kan dette endre i en karriereendring. Vær bevist på egne valg og egen kompetanse.
Se også coaching, og JTI fra optimas.no