Omstillinger

Ta vare på alle i en organisasjon, alle har en oppgave som skal løses. Av og til må det fortas bytter, som gjøres i lagidretter, og dette bør også gis veiledinger og tilbakemeldinger for hva som skjer og hvorfor.

Det betyr at noen trenger mer trening, og noen ønsker kanskje selv å bytte ut. Be on Track, kan bidra både enkeltpersoner og organisasjoner i denne fasen.
Er du i takt med organisasjonen, og er den med deg. Har det blitt foretatt noen endringer i ”spillestil” og er denne klargjort og tydelig for alle.