Ledelse/Management

Dersom det er ønskelig kan det diskutere muligheter for ”Management for hire” Dette gjelder primært innen flere typer HR-tjenester, Varehandel og distribusjon, forhandlinger og merkevarebygging. Ta kontakt for nærmere avklaringer